LOES KOUWENHOVEN

Loes Kouwenhoven is geboren in 1947 in de mooie stad Delft. Zij studeerde voor docente tekenen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en voor docente handenarbeid aan de Nutsacademie in Rotterdam. Zij is vele jaren als zodanig werkzaam geweest in het onderwijs en geeft nog steeds cursus in schilderen en kunstgeschiedenis.

Sinds de tachtiger jaren legt zij zich toe op het aquarelleren van landschappen en stadsgezichten.

AQUARELLEN                                                                                                                                                                                                             Loes gebruikt graag de aquareltechniek om de snelheid en raakheid waarmee je moet schilderen. Daarbij heeft de techniek een prachtige transparantie en helderheid en geeft je vaak verrassende ''cadeautjes".

 

 BEELDEN 

Loes wordt geïnspireerd door de gewone dingen van alledag. Haar werk is een hommage aan het unieke van het gewone: een dame op de fiets, een trotse vogel, een visser, soms weergegeven met en knipoog.

Haar stijl is naturalistisch en verhalend. Door zich te focussen op het wezenlijke van haar onderwerp en het weglaten van de details komt zij tot de expressie van haar bronzen beelden. Haar werk is zowel krachtig als delicaat. In haar werk zoekt zij steeds naar een evenwichtig samenspel van vorm, ruimte en licht.

Loes exposeert haar werk in Galeries, op Kunstbeurzen en kunstmanifestaties in binnen en buitenland, zoals Noorwegen, Denemarken, IJsland, Duitsland, Oostenrijk, België, Franfrijk en Italië. Zij heeft ook deelgenomen aan de aan de Biennale in Florence